Produkcja leków odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu zdrowia społeczeństwu poprzez dostarczanie skutecznych i bezpiecznych terapii.…